Kutsu Kiri-60 ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 17.4

14.3.2023

Helsingin Kiri-60 ry:n sääntömääräinen vuosikokous on maanantaina 17.4.2023 klo 18–20 Pirkkolan Uimahallin isossa kokoushuoneessa, Pirkkolan Metsätie 6. Jäsenet voivat osallistua kokoukseen myös etänä. Teams-linkin voi pyytää etukäteen sihteeriltä (seppo.koskinen@thl.fi tai 040 5043793). Mahdollisuudesta osallistua puhelimitse voi myös tiedustella. Ehdotuksia johtokunnan jäseneksi voi laittaa etukäteen sihteerille.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1 Kokouksen avaus 
2 Kokouksen päätösvaltaisuus 
3 Esityslistan hyväksyminen 
4 Valitaan kokoustoimihenkilöt 
- puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi ääntenlaskijaa 
5 Valitaan pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) 
6 Esitetään toiminta- ja tilikertomus 2022 sekä toiminnantarkastajien lausunto 
7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
8 Vahvistetaan kuluvan vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
9 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 
10 Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkiot 
11 Päätetään johtokuntaan valittavien määrästä (3–10 henkilöä) 
12 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet 
13 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
14 Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista jaostoista ja annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen 
15 Valitaan seuran edustajat eri yhteisöjen kokouksiin 
16 Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 
17 Muut asiat 
18 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 
Johtokunta